Pojištění ztráty licence pilota Pojištění ztráty licence pilota bohužel není možné uzavřít, pro info nám prosím napište na online@poistenie.sk

Zabezpečení profesionálů
Jste profesionální pilot s kvalifikací ATPL(A), ATPL(H), CPL(A) nebo CPL(H)?

Jste registrován Úřadem pro civilní letectví České republiky nebo Leteckým úřadem Slovenské republiky?

Máte platné osvědčení o zdravotní způsobilosti 1. třídy?

Je vám do 45 let včetně?


Co je předmětem pojištění ztráty licence
Předmětem pojištění je trvalá ztráta platnosti licence pilota po dobu trvání pojištění z důvodu zdravotní nezpůsobilosti k výkonu povolání profesionálního pilota. Pojistka není navázána na povolání, ale na licenci.

Pojistná událost
V případě trvalé ztráty licence na základě rozhodnutí leteckého lékaře pojišťovna vyplatí pojistnou částku po uplynutí čekací lhůty 122 dní.

Pojistná částka a pojistné
V případě trvalé ztráty licence pojišťovna vyplatí pojistnou částku 100 000 EUR jednorázově, bez spoluúčasti. Pojistné činí 100 EUR měsíčně, platí se jednou za rok

Připravte si občanský průkaz, pilotní průkaz a osvědčení o zdravotní způsobilosti a vyplňte formulář se vstupními informacemi! My vám vypracujeme pojistnou smlouvu, kterou akceptujete zaplacením pojistného.

Máte zájem o podrobnější informace? Kontaktujte nás:
TEL.: +420 774 716 815 alebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz