Pojištění odpovědnosti pilota za škodu na převzatém letadle
Načítá se...

Pojištění pro piloty

Pojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na letadle, které není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému půjčené, pronajaté, poskytnuté na účely výcviku nebo jej používá z jiného právního důvodu.

Kdo sjednává pojištění?

 • profesionální pilot s kvalifikací CPL - obchodní pilot a nebo ATPL - dopravní pilot
 • letecký instruktor
 • soukromý, rekreační, sportovní pilot s průkazem PPL, SPL (GPL) – pojištění se vztahuje i na soutěže a závody
 • pilot ULL – ultralehkého letadla, LAPL - pilot lehkých letadel
 • pilotní žáci ve výcviku v aeroklubu anebo v letecké škole

Limit pojistného plnění

Pojištění pilotů je možné sjednat do limitu 600 000 Kč pro piloty s průkazem PPL, CPL a nebo ATPL a v případě ostatních kvalifikací nebo žáků do limitu 200 000 Kč.

Spoluúčast na pojistném plnění

Pojištěný se na způsobené škodě podílí spoluúčastí 5 % nebo 10 % z celkové škody.

Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností pro celý svět.

Pojistná smlouva

Pojištění je sjednané formou rámcové pojistné smlouvy (ČSOB Pojišťovna) nebo jako jednotlivé smlouvy (SV pojišťovna, bývalá ERGO pojišťovna), přičemž využíváme maximální množstevní slevy pro jednotlivé piloty a zároveň jsme vytvořili podmínky pro snadné pojišťování formou přihlášky. Nic nepodepisujete, vše funguje online.

Jakým způsobem a kdy vzniká pojistné krytí odpovědnosti pilota?

Pojištění vzniká výhradně vyplněním online formuláře a zaplacením pojistného. Pojistné krytí vzniká nultou hodinou dne, který následuje po dni zaplacení jednorázového pojistného. Pojistné se považuje za zaplacené:
a) okamžikem zaplacení jednorázového pojistného při zaplacení online platební kartou nebo automatickým internet bankingem, pričemž provedení platební transakce je součástí procesu sjednávání pojištění;
b) datem připsání pojistného na účet pro inkasování pojistného, uvedený při vyplňování formuláře a v notifikační e-mailové zprávě při placení jiným způsobem (offline) – bezhotovostním bankovním převodem, hotovostním vkladem v bance nebo poštovní složenkou.

Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 Pardubice - Zelené předměstí

IČ: 455 34 306

Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

SV pojišťovna,a.s,

Vyskočilova 1481/4, Michle

140 00 Praha 4

IČ: 618 58 714

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2740

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky ČSOB Pojišťovny

Pojistné podmínky SV pojišťovny

Pojisťovací makléř

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o.

Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, Česká republika

IČO: 272 50 423, DIČ: CZ27250423

Zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, Oddíl: C, Vložka číslo: 107634

Registrace v České národní bance: samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Tel.: +420 774 716 815 nebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz

Slovenská pobočka:

HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o., organizačná zložka Slovensko
M. R. Štefánika 66, 036 01 Martin
IČO: 36 714 127, DIČ: 2022295627
ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 zákona NR SR č. 186/2009 Z. z., registrovaným v Národnej banke Slovenska pod registračným číslom 43982

Tel.: +421 948 117 707 nebo na e-mail: info@poisteniepilotov.cz

Postup v případě vzniku škody

Po vzniku škody je nutné provést  tyto úkony:

 • Pokud si to okolnosti vyžadují a někdo je zraněn, zavolejte záchranku;
 • Uvědomte si, že jste pojištený(á), proto Vám žádné další nebezpečí nehrozí;
 • Proveďte opatření, které zabrání dalšímu zvětšování rozsahu škody;
 • Zavolejte policii a inspektora z Úřadu pro civilní letectví ČR, kteří nehodu vyšetří a sepíše o ní zprávu;
 • Ohlašte škodu telefonicky přímo do pojišťovny:
  1. ČSOB Pojišťovna - na číslo +420 466 100 777 a nebo na http://www.csobpoj.cz a nebo na adresu pojišťovny. Uveďte číslo pojistné smlouvy 8042350316 a svoje osobní údaje;
  2. SV pojišťovna – na číslo +420 221 585 111 anebo emailem na info@svpojistovna.cz.
 • Pojišťovna vám pošle všechny podklady a instrukce, jak máte postupovat, po kompletizaci podkladů tyto zasíláte na likvidaci.