Uzavřete online cestovní pojištění krátkodobé a dlouhodobé

Cestovní pojištění pro piloty

Cestovní pojištění komplexně zajišťuje pilota, letušku nebo palubního technika při pracovních cestách nebo pilotů a parašutistů při provádění leteckých sportů.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

V případě jakéhokoliv akutního zdravotního problému, onemocnění nebo úrazu, hradí pojišťovna léčebné výlohy v zahraničí za ambulantní ošetření nebo hospitalizaci do neomezené výše.

Podle zákona o cestovních náhradách je pojištění léčebných výloh povinné ze strany zaměstnavatele, pokud posílá svého zaměstnance na zahraniční pracovní cestu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Během pracovní nebo soukromé cesty kryje pojišťovna případné škody na zdraví nebo na věci a ušlém zisku, které způsobí pojištěný jinému.

Pojištění odpovědnosti v zahraničí se vztahuje na běžnou činnost soukromé osoby, nejsou kryty škody způsobené při výkonu povolání (na to existují jiné produkty).

Asistenční služby

V případě škody nebo jakéhokoliv problému kdekoliv na světě je možné zavolat na nepřetržitou telefonní linku, kde vám poradí a zorganizují pomoc při řešení vašeho problému.

Úrazové pojištění

Pilot, člen leteckého personálu nebo jiná osoba jsou pojištěni pro případ úrazu, utrpěného během pracovní nebo soukromé cesty do zahraničí, konkrétně jsou kryta rizika smrti úrazem a trvalých následků úrazu.

Toto pojištění nenahrazuje, ale doplňuje pojištění léčebných výloh v zahraničí a individuální úrazové pojištění, které si může pilot sjednat v balíku životního pojištění.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel kryje škody na osobních věcech pojištěného, ​​jako je šatstvo, obuv, hygienické potřeby, cennosti, elektronické a optické přístroje, které jsou vystaveny na cestách riziku poškození, zničení, krádeže nebo ztráty.

Cestovní pojištění je možné sjednat jako krátkodobé na konkrétní cestu do zahraničí nebo jako celoroční pojištění s opakovanými výjezdy.