Pojištění letadla
Načítava sa...

Pojištění letadla

Bezmotorové nebo motorové letadlo, vrtulník, vírník nebo balón lze pojistit 2 způsoby nebo kombinovat oba:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadla
 • Havarijní pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu letadla

Každé letadlo může vzlétnout pouze s povinným ručením - pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla. Výše pojistného je závislá na typu letadla, účelu jeho využití a počtu sedadel cestujících. Pojištění se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů letadel.

Pojištění odpovědnosti letadla se skládá z několika částí:

 1. a) Pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám na zdraví, majetku a ušlém zisku - základní součást pojištění (Third-party Legal Liability)

Pojistná částka - limit pojistného plnění je předepsán tabulkou podle maximální vzletové hmotnosti (MTOW):

Kategorie

MTOW

Minimální pojistná částka

1

500 kg

750 000 SDR

2

1 000 kg

1 500 000 SDR

3

2 700 kg

3 000 000 SDR

4

6 000 kg

7 000 000 SDR

5

12 000 kg

18 000 000 SDR

6

25 000 kg

80 000 000 SDR

7

50 000 kg

150 000 000 SDR

8

200 000 kg

300 000 000 SDR

9

500 000 kg

500 000 000 SDR

10

500 000 kg

700 000 000 SDR

MTOW (Maximum Takeoff Weight) - maximální vzletová hmotnost

SDR (Special Drawing Rights) - zvláštní práva čerpání, měnová a účetní jednotka Mezinárodního měnového fondu, hodnota je přibližně 30 Kč.

 1. b) Pojištění odpovědnosti za škodu vůči cestujícím (Legal Passenger Liability) - minimálně 250 000 SDR na 1 sedadlo cestujícího
 2. c) Pojištění odpovědnosti za přepravovanou zavazadla cestujících - nejméně 1 000 SDR na 1 cestujícího
 3. d) Pojištění odpovědnosti za přepravovaný náklad - nejméně 17 SDR na 1 kg nákladu

Havarijní pojištění letadla

Havarijní pojištění - kasko letadla kryje poškození, zničení, krádež nebo ztrátu letadla. Podle mezinárodního standardu se jedná o pojištění proti všem nebezpečím (all risk).

Stanovení pojistné částky

Pojistnou částku jako maximální limit pojistného plnění při jedné škodě můžeme určit dvěma způsoby:

 • Pojištění na novou hodnotu (replacement value) - pojistná částka je určena podle kupní ceny nového letadla. Tento způsob určení pojistné částky je vhodný pro zcela nové nebo poměrně nová letadla.
 • Pojištění na dohodnutou hodnotu (agreed value) - pojistná částka se určí jako tržní cena letadla, přičemž se neuplatňuje podpojištění.

Připojištění a doložky

Podle potřeby sportovního létání nebo obchodní provozu je možné připojistit:

 • Přepravu větroně v transportním voze - plánovaný i neplánovaný transport
 • Pojištění i na závodech
 • Letecká akrobacie
 • Výcvik pilotů
 • Doložka o pojištění nejmenovaných pilotech - Open Pilot Clause
 • Doložka o pojištění války, terorismu a únosu AVN 52D / E

Pojištění pozemních rizik

V případě uzemnění letadla z příčiny opravy, údržby, nebo z nějaké administrativní příčiny je možné letadlo pojistit jen na tzv. pozemní rizika (Ground Risks). Toto pojištění je o trochu levnější než plné kasko letadla.