Životní pojištění
Načítava sa...

Životní a úrazové pojištění pilotů

Profesionální piloti a ostatní členové posádky

Jste profesionální pilot s kvalifikací ATPL (A), ATPL (H), CPL (A, CPL (H) nebo steward, letuška, palubní technik? Všechna nebezpečí v běžném životě i při létání kryje životní pojištění s celou řadou připojištění a se zahrnutím leteckého úrazu.

Soukromí piloti a parašutisté

Létáte pro radost (nekomerčně) nebo provádíte některý letecký sport, najdeme pro vás vhodné pojistné krytí. Kryté jsou kategorie:

 • soukromý pilot letadla s kvalifikací PPL (A)
 • soukromý pilot vrtulníku PPL (H)
 • pilot bezmotorového kluzáku SPL (GPL)
 • pilot ultralehkého letadla nebo vírníku
 • pilot létajícího sportovního zařízení:
  • padákový kluzák - paragliding
  • motorový padákový kluzák - motorový paragliding
  • závěsný kluzák - rogalo
  • motorový závěsný kluzák - motorové rogalo
 • pilot balónu
 • parašutista

Doporučené složky pojištění:

Letecké úrazové připojištění

Letecký úraz je možné připojistit v životnímu pojištění nebo sjednat samostatně pro případy:

 • Smrt následkem úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním až do 500% z dohodnuté pojistné částky, včetně krytí leteckého úrazu
 • Denní odškodné během nezbytného léčení následků úrazu, včetně úrazu při létání
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu, včetně leteckého úrazu

Pojištění závažných onemocnění

Pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku až do 100 000 € po diagnóze některé vážné nemoci podle pojistné smlouvy, např. srdeční infarkt, rakovina, mozková příhoda, selhání ledvin, ochrnutí, oslepnutí, hluchota, ztráta řeči a podobně.

Připojištění invalidity

Nemoc nebo úraz mohou způsobit snížení pracovní schopnosti podle předpisů o sociálním zabezpečení, toto je možné pojistit formou jednorázového plnění nebo formou dočasné renty.

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

 • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
 • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
 • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Nemocenské připojištění

Když vypadnete z práce po úrazu nebo v důsledku nemoci, je možné si nárokovat plnění na základě sjednaných připojištění.

 • Připojištění denního odškodného během pracovní neschopnosti
 • Připojištění denního odškodného během pobytu v nemocnici

Připojištění chirurgického zákroku

Pojišťovna vyplatí bolestné v případě operace ze zdravotních důvodů, nikoli však v případě kosmetických zákroků nebo plastické operace, pokud nebyly nezbytné ze zdravotních důvodů.

Zproštění od placení pojistného

V případě invalidity pojištěného pojišťovna zprostí pojistníka od povinnosti platit běžné pojistné, přičemž všechny nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají zachovány.

Asistenční služby

Asistenční služby v některých pojišťovnách výrazně usnadňují situaci pojištěného postiženého nemocí nebo úrazem.

 • Lékař přes telefon na 24-hodinové infolince;
 • Přeprava po hospitalizaci;
 • Přeprava do / ze zdravotnického zařízení na kontrolní vyšetření nebo rehabilitaci;
 • Rehabilitace po pobytu v nemocnici;
 • Kontrola domácnosti při pobytu v nemocnici;
 • Pomoc v domácnosti po návratu z nemocnice, nákupy, dovoz léků;
 • Návštěva praktického lékaře doma.