Odpovědnost pilota za způsobené škody

Odpovědnost pilota za škody způsobené na letadle

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na letadle, které sice není ve vlastnictví pojištěného, bylo však pojištěnému zapůjčeno nebo ho užívá z jiného právního důvodu.

Kdo může sjednat pojištění

  • obchodní pilot CPL anebo dopravní pilot ATPL
  • letecký instruktor
  • soukromý, rekreační, sportovní pilot PPL, GPL – pojištění se vztahuje i na soutěže a závody
  • ULL, létajícího sportovního zařízení
  • žák letecké školy anebo výcviku v aeroklubu

Limit pojistného plnění

Pojištění je možné sjednat do limitu 600 000 Kč.

Spoluúčast

Pojištěný se na škodě podílí spoluúčastí 10% z celkové škody.

Územní platnost

Pojištění lze sjednat pro území celého světa anebo pouze pro ČR a SR.

Produkt Standard

Předmětem pojištění odpovědnosti pilota v rozsahu Standard je náhrada všech materiálních škod vzniknutých na letadle (létajícím zařízení). Podmínky jsou vysvětleny v dokumentě VPP pro letectví, který je součástí smlouvy.

Produkt Exclusive

Rozšiřený produkt, který kryje všechny škody v rozsahu produktu Standard a dále též finanční újmu. Pod finanční újmou rozumíme všechny škody, které na poškození letadla navazují.

Příklady škod:

  • Vznikne škoda na letadle a oprava potrvá jeden měsíc. Za toto období by za standardních podmínek poškozený vytvořil určitý zisk z pronajímání/využívání letadla za poplatek. Takto vzniklou finanční ztrátu si může majitel nárokovat od vinníka a pojišťovna škodu přeplatí.
  • Pilot nouzově přistane a letadlu se nic nestane. Je ovšem nutné, aby někdo vynaložil náklady na transport letadla, popřípadě i na předepsané revizní úkony na částech letadla. Pojišťovna všechny náklady přeplatí.

Pojistné podmínky


Vyplňte formulář napravo a vypočítejte si svoje pojištění!

Máte zájem o podrobnější informace? Kontaktujte nás:
TEL.: +420 774 716 815 alebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz