Cestovní pojištění pilotů Zabezpečení pilota na cestách v zahraničí
Cestovní pojištění pilotů komplexně kryje nebezpečí v průběhu pracovních cest v celém světě.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí
V případě jakéhokoliv akutního zdravotního problému, onemocnění nebo úrazu, hradí pojišťovna léčebné výlohy v zahraničí za ambulantní ošetření nebo hospitalizaci do neomezené výšky.

Pojištění zavazadel
Osobní věci (šatstvo, obuv, hygienické potřeby), cennosti, elektronické a optické přístroje jsou vystaveny na cestách nebezpečí poškození, zničení, krádeže nebo ztráty.

Úrazové pojištění
Pilot je pojištěný pro případ smrti nebo trvalých následků úrazu, který utrpěl po dobu pracovní anebo soukromé cesty v zahraničí. Toto pojištění nenahrazuje, ale doplňuje úrazové pojištění v rámci osobního finančního zabezpečení - víc v sekci Život a úraz >>>

Pojištění odpovědnosti za škodu
V případě škody na věci, na zdraví alebo usmrcením po dobu zahraniční pracovní anebo soukromé cesty vyplatí pojišťovna pojistné plnění přímo poškozenému.

Asistenční služby
V případě pojistné události kdekoliv ve světe je možné telefonovat na nepřetržitou asistenční linku, kde vám poradí a zorganizují pomoc při řešení vašeho problému.

Vyplňte formulář se vstupními informacemi a my Vám obratem ušijeme cestovní pojištení na míru!

Máte zájem o podrobnější informace? Kontaktujte nás:
TEL.: +421 43 43019 51 FAX: +421 43 43019 56 alebo na e-mail: info@pojistenipilotu.cz